Styrelsen

Ridklubbens styrelse för år 2017 består av:

Ordförande  Eja Stridsberg 0733-307750
Kassör          
Håkan Ek 0701-62 03 69
Sekreterare  Louise Stridsberg 0761-42 73 60

Ledamot       Bosse Bergqvist 0706-63 36 56
Ledamot       Therese Stridsberg 0723-73 06 04
Ledamot       Annika Odlander 0707-720976 
Ledamot       Jessica Larsson 0708-54 11 42
Ledamot       
Gunilla Borssén 0522-24012
Ledamot       Annie Sandin 0709-15 59 35

Suppleant       Sandra Nilsson 0737-77 18 37
Suppleant      Jenny-Anne Hallgren 0738-12 40 04

Revisor           Birgitta Högberg 0521-257069
Revisor           Åsa Hylander 0736-945610

Årsmötet i mars 2017. Det föregående året utvärderades och styrelsen smidde planer för kommande aktiviteter. Våfflor och kaffe förtärdes innan mötet och sammankomsten avslutades med att Sandra Nilsson berättade om sin resa till att bli svenska mästare med sin häst Lokkur i 150 m pass 2016.