Avboka lektion

För att underlätta vår planering med lektionshästarna är vi väldigt tacksamma om man avbokar sin lektion genom att meddela oss detta.


Lektionen ska avbokas senast 15.00 på lektionsdagen för att kunna ridas igen på slutet av terminen. Under helgdagar görs detta före kl. 08.00.

Avbokningen görs direkt till respektive instruktör.

Anna Lidén                   073-561 95 37
Åsa Hylander                073-694 56 10

Lona Sneve                   070-630 34 94
Louise Stridsberg         076-142 73 60
Emelie Svensson          0762-17 86 55
Mariette Evertsson       070-494 45 02
Selma Larsson              073-508 10 82