Uppstart HT 2023

Uppstart v. 34.  Avslutning v. 50.
Igenridning för de som har giltig avbokning: v. 51

Ridskola

Skansens Ridskola bedriver ridskola på både ponny- och islandshästar med en viktgräns på 50 respektive 95 kg. Vi är en ridskola för både vuxna och barn. Vi har förmånen att kunna rida helt på egna marker, på åkervägar och grusade stigar i en mycket vacker och spännande natur längs med Risån. För de lite längre turerna har vi ställt i ordning rastplatser både djupt inne i skogarna och vid Källesjön. Lektionsridningen kan ske både inomhus i våra ridhus eller utomhus på våra ridbanor.

Alla ridskolans elever är medlemmar i Skansens Ridklubb, som står för medlemsförsäkringen, och som ordnar gångarts- och hopptävlingar samt flera andra aktiviteter under året. Medlemsavgiften är 200 kr per år och betalas tillsammans med ridskoleavgiften. 

Är du intresserad av att börja rida i ridskolan?

Hör av dig till vår stallchef Anna Liden :
Telefon: 0735-61 95 37 


Värva en ny medlem till ridskolan så bjuder vi på
en uteritt eller en privatlektion


Uppskattar du vår personal, anläggning och hästar får du gärna rekommendera vår ridskola till dina arbetskamrater, vänner och bekanta. Det finns lediga platser i ridgrupperna och vi kan även starta nya grupper, både kvällstid och på helger.

Dagtid kan vi bilda nya ridgrupper för t.ex. pensionärer, eller för arbetsplatser med natt- eller skiftarbete. Kanske kan ridning varannan eller var tredje vecka passa bättre? Kom gärna med egna idéer och förslag.

Hjälp till att rekrytera fler ryttare så att vår ridskola och ridklubb kan utvecklas. Som tack bjuder vi på en uteritt eller en privatlektion (du väljer själv).


AVTAL OM LEKTIONSRIDNING

Elev:________________________ Personnummer:______________________

Åtagande

Skansens Ridskola tillhandahåller häst med utrustning, ridlärare samt anläggning. Vid sjukdom sätts vikarie in eller så kan lektionen komma att flyttas fram.

Följande regler gäller

För att få rida hos Skansens Ridskola krävs medlemskap i Skansens Ridklubb, samt att detta avtal om lektionsridning är korrekt ifyllt och undertecknat. Vid omyndig elev krävs vårdnadshavares underskrift. Som medlem förbinder du dig att följa anslagna regler för lektionsridning och anläggningens regler.

Erläggande av ridavgift samt medlemsavgift

Ridavgiften skall erläggas i förskott enligt datum på fakturan. Om avgift ej erlägges inom avtalad tid går ridplatsen förlorad.

Avgift enligt separat prislista.

Medlemsavgift erlägges per kalenderår och betalas i samband med första ridperiod vid nyanslutning, samt vid inbetalning av första ridperiod per år vid förlängning.

Uppsägning av plats i grupp

Uppsägning av ridplats skall ske 4 veckor innan ridterminens slut, annars förlängs avtalet automatiskt och du blir betalningsskyldig även nästkommande termin. Uppsägning skall ske skrifligt.

Du är betalningsskyldig uppsägningsperioden ut även om du väljer att inte deltaga på lektioner.

Återbetalning vid längre tids sjukdom eller olycksfall

Mot uppvisade av läkarintyg samt att meddelande gjorts i direkt anknytning till skadetillfället.

Olycksfallsförsäkring

Skansens Ridklubb har en olycksfallsförsäkring som gäller för deltagande elev vid all verksamhet arrangerad av Skansens Ridskola med ledare.

Rekommenderas att du som elev tecknar en egen olycksfallsförsäkring som gäller vid all tid i stallet, kontrollera att eventuell hemförsäkring även täcker ridning.

Avbokning

Avbokning ska ske senast kl 15.00 samma dag du rider för att avbokningen ska vara giltig. Helgridning ska avbokning ske senast kl 8.00. Gärna avbokning på sms till sin ridlärare.

Avtal

Jag har läst igenom detta avtal (som upprättats i två exemplar) och accepterar detsamma.

Underskrift

Uddevalla _____________________20____

Telefonnummer till anhöriga.