En torsdagslektion på TREC- och ovalbanan

25.04.2019

En torsdagslektion som ägnades åt att träna på hinder som finns på vår teknikbana men även några skutt över hinder som byggdes på ovalbanan.