Bakkus från Darragård

Bakkus

Bakkus flyttade till Skansen sommaren 2018. Han är född 2010 och är musblack. I ridningen är han åt det piggare hållet, men har fina gångarter. Bakkus är femgångare.